درباره شاسوسا


لبخند "شاسوسا" به خاک می ریزد

و انگشتش جای گمشده ای نشان می دهد: کتیبه ای !

سنگ نوسان میکند.

گل های اقاقیا در لالایی مادرم میشکفد : ابدیت در شاخه هاست.

کنار مشتی خاک

در دوست خودم، تنها، نشسته ام.

برگ ها روی احساسم میلغزند.

 

 

سرای شاسوسا بنایی به قدمت بیش از 150 سال واقع در بافت تاریخی شهرستان کاشان و متعلق به عصر قاجار می باشد که در سال 1375 به همت حاج امیر وفایی به منظور احیا و حفظ بافت تاریخی و معماری سنتی شهرستان خریداری و مرمت گردید . این عمارت بدلیل نزدیکی به بافت سنتی مرکزی شهر و بازار بزرگ تاریخی کاشان، معماری اصیل قاجاری ، حیاط بزرگ مزین به باغچه های سرسبز و حوض آبی ، حوض خانه و بادگیرهای بلند آن مورد استقبال خاص گردشگران قرار گرفته است.