درباره شاسوسا


لبخند "شاسوسا" به خاک می ریزد

و انگشتش جای گمشده ای نشان می دهد: کتیبه ای !

سنگ نوسان میکند.

گل های اقاقیا در لالایی مادرم میشکفد : ابدیت در شاخه هاست.

کنار مشتی خاک

در دوست خودم، تنها، نشسته ام.

برگ ها روی احساسم میلغزند.

 

 

سرای شاسوسا بنایی به قدمت بیش از 150 سال واقع در بافت تاریخی شهرستان کاشان و متعلق به عصر قاجار می باشد که در سال 1375 به همت حاج امیر وفایی به منظور احیا و حفظ بافت تاریخی و معماری سنتی شهرستان خریداری و مرمت گردید . این عمارت بدلیل نزدیکی به بافت سنتی مرکزی شهر و بازار بزرگ تاریخی کاشان، معماری اصیل قاجاری ، حیاط بزرگ مزین به باغچه های سرسبز و حوض آبی ، حوض خانه و بادگیرهای بلند آن مورد استقبال خاص گردشگران قرار گرفته است.

( ! ) Notice: Undefined index: show_product in /mnt/HC_Volume_1864381/sarayeshasusa.com/httpdocs/templates_c/2447e563294dcde2bba63ead368408f6eedd8530_0.file.show_page.tpl.php on line 58 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0018400536{main}( ).../index.php:0 20.19041359760Smarty->display( ).../index.php:117 30.19041359760Smarty->_execute( ).../smarty_internal_templatebase.php:114 40.19321381520Smarty_Internal_Template->render( ).../smarty_internal_templatebase.php:199 50.19541385464Smarty_Template_Compiled->render( ).../smarty_internal_template.php:184 60.27511903760Smarty_Template_Compiled->getRenderedTemplateCode( ).../smarty_template_compiled.php:170 70.27511903760content_5d5d75302aaa10_79778559( ).../smarty_template_resource_base.php:128
( ! ) Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /mnt/HC_Volume_1864381/sarayeshasusa.com/httpdocs/templates_c/2447e563294dcde2bba63ead368408f6eedd8530_0.file.show_page.tpl.php on line 58
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0018400536{main}( ).../index.php:0
20.19041359760Smarty->display( ).../index.php:117
30.19041359760Smarty->_execute( ).../smarty_internal_templatebase.php:114
40.19321381520Smarty_Internal_Template->render( ).../smarty_internal_templatebase.php:199
50.19541385464Smarty_Template_Compiled->render( ).../smarty_internal_template.php:184
60.27511903760Smarty_Template_Compiled->getRenderedTemplateCode( ).../smarty_template_compiled.php:170
70.27511903760content_5d5d75302aaa10_79778559( ).../smarty_template_resource_base.php:128
" />