شاسوسا چیست !


شاسوسا الهه ای است که شریعتی در کتاب کویرش (نسخه واقعی) با او گفتگو میکرد و نیز در کتاب مائد ه های زمینی اثر نامی از او می باشد که مورد گفتگو قرار گرفته است.
در زبان سنسکریت هم شاسوسا به معنی معشوقه اساطیری و به تعبیری دیگر فرمانده و حاکم است.
شاسوسا نام یکی از شعرهای سهراب در دفتر آوار آفتاب نیز هست. معنی های زیادی برای این کلمه گفته شده: تکامل، نام خداوند... اما خود شعر که بازگو کننده ی هبوط آدمی است بهتر از همه معنی شاسوسا را می رساند.

( ! ) Notice: Undefined index: show_product in /mnt/HC_Volume_1864381/sarayeshasusa.com/httpdocs/templates_c/7733da8cd96f03e996dfe0456cf6f859ed0825ca_0.file.show_post.tpl.php on line 63 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0065401408{main}( ).../index.php:0 20.20941352528Smarty->display( ).../index.php:117 30.20941352528Smarty->_execute( ).../smarty_internal_templatebase.php:114 40.21331374064Smarty_Internal_Template->render( ).../smarty_internal_templatebase.php:199 50.21601377784Smarty_Template_Compiled->render( ).../smarty_internal_template.php:184 60.30991896384Smarty_Template_Compiled->getRenderedTemplateCode( ).../smarty_template_compiled.php:170 70.30991896384content_5f902a1761f629_59631463( ).../smarty_template_resource_base.php:128
( ! ) Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /mnt/HC_Volume_1864381/sarayeshasusa.com/httpdocs/templates_c/7733da8cd96f03e996dfe0456cf6f859ed0825ca_0.file.show_post.tpl.php on line 63
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0065401408{main}( ).../index.php:0
20.20941352528Smarty->display( ).../index.php:117
30.20941352528Smarty->_execute( ).../smarty_internal_templatebase.php:114
40.21331374064Smarty_Internal_Template->render( ).../smarty_internal_templatebase.php:199
50.21601377784Smarty_Template_Compiled->render( ).../smarty_internal_template.php:184
60.30991896384Smarty_Template_Compiled->getRenderedTemplateCode( ).../smarty_template_compiled.php:170
70.30991896384content_5f902a1761f629_59631463( ).../smarty_template_resource_base.php:128
" />